Dat de inwoners van Wijchen en Druten een aanvraag kunnen doen voor een tegemoetkoming voor de kosten van de energierekening, dat was al bekend. Er is nog meer goed nieuws! Recent is besloten om het eigen vermogen (spaargeld) bij deze regeling vrij te stellen. Dit betekent dat dit eigen vermogen niet meetelt in de beoordeling.

Alle inwoners, met een inkomen dat lager is dan 120% van de voor hem of haar geldende bijstandsnorm, kunnen een tegemoetkoming aanvragen. Download de link: Overzicht Percentages Bijstandsnorm, om te kijken of jij in aanmerking komt.

Overzicht Percentages Bijstandsnorm

Gemeente Wijchen

Gemeente Druten