ANBI

In het kader van de regels rondom ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) geven wij, naast andere informatie elders op de site, hier nog enkele gegevens weer.

Naam

Stichting MeerVoormekaar

 

Het RSIN nummer

8558.20.767

 

Contactgegevens

  • Correspondentieadres: Campuslaan 6  6602 HX Wijchen

Bezoekadressen: Campuslaan 6  6602 HX Wijchen / Mr. van Coothstraat 8a 6651 ZJ Druten

 

Doelstelling van de ANBI

Zie de statuten

 

Het beleidsplan

Strategisch Beleidsplan 2018-2022

 

De functie van de bestuurders

Zie de statuten

 

Bestuurssamenstelling

Directeur-bestuurder: mevr. Annette Nijhuis

Raad van Toezicht

Voorzitter: Dhr. H. Bekkers

Lid RvT: Mevr. Y. Akkermans

Lid RvT: Mevr. J.M.G. Smits - de Kinkelder

Lid RvT: Dhr. J. Daalmans

 

Statuten

Statuten MeerVoormekaar

 

Beloningsbeleid

Alle medewerkers van MeerVoormekaar vallen onder de CAO Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

 

Jaarverslag

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

 

Financiële verantwoording

 

IBAN

NL43RABO0156797453

 

KvK

Nummer 64755991