Vanaf 25 mei 2018 is nieuwe wetgeving van toepassing betreffende de bescherming van uw persoonsgegevens. MeerVoormekaar wil u graag informeren over haar privacybeleid, dat is vastgelegd in ons privacystatement. Klik hier om het privacystatement te openen.

Wij willen u laten weten dat we alleen die gegevens van u registreren en verwerken die ook van belang zijn voor onze dienstverlening. U kunt dan denken aan uw naam en adres maar ook aan uw bankrekeningnummer (ten behoeve van incasso van bijdragen). Extra informatie, bijvoorbeeld over uw (hulp)vraag aan ons, komt in uw persoonlijk dossier terecht. Uw gegevens zijn daar zodanig beschermd dat alleen de betrokken medewerker en zijn/haar directe collega’s (die hem/haar moeten kunnen vervangen) bij uw gegevens kunnen.

Mocht er nader contact nodig zijn met andere instanties, dan vragen wij hiervoor altijd eerst uw toestemming. Uw financiële gegevens worden bewaard conform de wettelijke richtlijnen. Wilt u meer informatie over ons privacybeleid, stuur dan een mail naar privacy@meervoormekaar.nl of bel ons op 024-6418459.