Missie en visie

Wij zijn MeerVoormekaar, dé welzijnsorganisatie in Wijchen en Druten.

Onze organisatie is in 2016 ontstaan door een fusie van Meer Welzijn Wijchen en Voormekaar Druten. Voor de nieuwe organisatie kozen we een naam die onze werkwijze typeert: door er met elkaar ‘meer voor mekaar’ te zijn, krijgen we ‘meer’ voor mekaar.

Hoe we onze rol als welzijnsorganisatie willen spelen in het geheel maken we duidelijk met onze ‘beloften’. Deze beloften zijn de onderlegger van ons denken en handelen:

  • We werken met en voor mensen in en vanuit hun leefwereld.
  • We werken samen en verbinden.
  • We leveren maatwerk
  • We zijn zelfbewust en ondernemend
  • We leren en concluderen samen met onze omgeving


Onze missie en visie

MeerVoormekaar werkt aan krachtige, weerbare buurten waar inwoners zich thuis voelen. Dit doen we door contact te maken, verbindingen te leggen en te ondersteunen waar nodig. We nemen daarbij geen acties over, maar beseffen dat het organiserend vermogen bij de ene groep inwoners (tijdelijk) groter is dan bij de andere. Wij weten inwoners gemakkelijk te vinden en inwoners weten ons gemakkelijk te vinden. Dit omdat onze medewerkers weten en begrijpen wat er speelt, wat mensen beweegt en wat hen belemmert in hun eigen omgeving. En dat is voor onze welzijnswerkers het vertrekpunt van handelen. Dit kunnen we goed doordat onze medewerkers en uiteraard onze vrijwilligers dichtbij de mensen staan, doordat we onderdeel zijn van de haarvaten van een buurt of wijk, doordat we de expertise van andere professionele organisaties kennen en we daardoor snel de juiste brug kunnen slaan. We staan in verbinding!