Dit jaar is MeerVoormekaar in opdracht van de gemeente Druten gestart met welzijnsbezoeken aan 75-plussers. We zijn dit jaar in Deest gestart, in eerste instantie met alleenstaande 75-plussers.

Wat is een welzijnsbezoek?
Een welzijnsbezoek is een eenmalig bezoek aan huis. De medewerker van MeerVoormekaar maakt eerst een afspraak en komt dan aan huis om te praten over het welzijn, de gezondheid en kwaliteit van leven. In dit gesprek kan de inwoner aangeven hoe het gaat, en waar zij/hij behoefte aan heeft. Daarnaast geeft de medewerker informatie over o.a. activiteiten, sociale contacten, wonen gezondheid, vervoer en financiën. Mocht na het gesprek duidelijk worden dat er meer hulp of ondersteuning nodig is, dan komt er een vervolg.

Huisbezoeken in Deest
Meer dan de helft van de alleenstaande 75-plussers in Deest is inmiddels bezocht. Signalen die het meest in het oog springen zijn: het stoppen van de activiteiten van DOEDeest en de KBO. De mensen missen de contacten en de activiteiten. Het leven is stil, want niet iedereen durft thuis een klein kaartclubje te starten of samen koffie te drinken. Sommige mensen zijn creatief en weten toch op de en of andere manier andere mensen te zien en anderen voelen zich echt alleen door alle maatregelen rondom corona.
Wat opvalt in de verhalen die mensen vertellen is dat mensen door verlies van dierbaren in hun leven worden getekend. Veel ouderen krijgen te maken met verlies van hun partner, kind of andere belangrijke personen. De meesten lukt het om, na het verlies en een periode van rouw, hun leven weer als zinvol te ervaren. Al gaat rouwen natuurlijk niet over. Maar het is fijn om te zien dat mensen hun draai weer weten te vinden.
Sommigen zijn zelf weer actief geworden als vrijwilliger of nemen deel aan aangeboden activiteiten in Deest en Druten.
Een aantal bezochte inwoners gaat deelnemen aan dagbegeleiding ‘De Ontmoeting’, in dorpshuis de Lier.
Tijdens de bezoeken is er ook tijd voor het stellen van praktische vragen. Een greep uit de vragen: Hoe leer ik face-timen? Ik wil graag hulp bij douchen. Kan ik hulp bij het huishouden krijgen? Kan er iemand mijn boodschappen doen? Ik wil graag ouderen bezoeken met mijn hond. Wat kan ik zelf nog betekenen voor een ander?

Deze vragen komen terecht bij MeerVoormekaar of bij het Sociaal Team van Druten.
Het Sociaal Team probeert zorgvragen op te lossen. MeerVoormekaar probeert mensen bij elkaar te brengen die elkaar ondersteunen (zoals maatjesprojecten, of boodschappendienst), of gaat samen met mensen op zoek naar passende activiteiten in de eigen buurt of wijk.

Wil je meer weten?
Neem dan contact op met Helen Scholten, via h.scholten@meervoormekaar.nl of bel naar 024-6418459