Voor de Verbindingstafel zijn wij op zoek naar mensen die de PR willen verzorgen. Het liefst meerdere mensen zodat we een gezellig pr-team kunnen samenstellen.

Wat is de Verbindingstafel: Bij de Verbindingstafel gaan we tijdens een gezellige bijeenkomst onder begeleiding van Verbindingscoaches samen op zoek naar de activiteiten waar mensen blij van worden. We komen in kleine groepjes bij elkaar en gaan samen aan de slag de deelnemers te helpen. Als het nodig is helpen we ze bij de organisatie van een activiteit of brengen ze in contact met inwoners van Wijchen die dezelfde interesses hebben. Deze bijeenkomsten worden in diverse wijkcentra georganiseerd

Wat worden je taken:

• Het ondersteunen van de verbindingstafelcoaches met PR, registratie aanmeldingen en evaluatie van de verbindingstafels
bijeenkomsten.

• Het bijhouden van de facebook verbindingstafel publicaties.

• Het beantwoorden van de aanmeldingen en vragen via het centrale aanmeldt account

• Het verspreiden van elektronische PR via Wegwijs, Wijchens Nieuws, WijWijchen, Nieuwsbrief Wijkcentra, elektronische
toegangsborden, facebook MeerVoormekaar, facebook

WijkVerbindingstafel

• Het laten maken van Posters en Flyers en het verzorgen van de verspreiding daarvan in de buurt van wijkcentra.

• Na 1-2 maanden een evaluatie belrondje houden met de deelnemers, welke aan de verbindingstafel hebben
deelgenomen ter evaluatie.

• En als je het leuk vindt ondersteuning in het maken van afspraken met de wijkcentra en dorpshuizen

Ook als je het leuk vindt om een deel van de taken leuk vindt om te doen ben je van harte welkom

Meer informatie:

Hans Bussink (Sociaal werker Wijchen, h.bussink@meervoormekaar.nl, 06 39114135)

Peter van ’t Schip (Vrijwillig verbindingstafelcoach bij MeerVoormekaar, 06 37175248)

Ed Blokpoel (Vrijwillig verbindingstafelcoach bij MeerVoormekaar, 06 20689993)