Sinds een aantal jaren verzorgt MeerVoormekaar maandelijkse bijeenkomsten voor mensen die hun partner door overlijden verloren hebben. De kern van deze bijeenkomsten is het samen praten over je ervaringen. De laatste jaren laat een groeiende belangstelling en een behoefte aan deze bijeenkomsten zien.

MeerVoormekaar biedt per mei 2023 een cursus van zes bijeenkomsten aan en een maandelijkse ontmoetingsbijeenkomst. De cursus richt zich op onderwerpen en de rouwtaken waarmee je te maken hebt bij partnerverlies, in een vaste groep van lotgenoten.

De maandelijkse ontmoetingsbijeenkomst richt zich meer op het delen van de ervaringen waar je in de loop der jaren mee te maken kan krijgen. Hierbij gaat het niet om een vaste groep.

Voor zowel de cursus als de ontmoetingsbijeenkomst gelden enkele afspraken die van belang zijn om de veiligheid en geborgenheid voor de aanwezigen te waarborgen.

Voor meer informatie over dit aanbod kun je contact opnemen met Anton de Boer (06-39114136 of a.deboer@meervoormekaar.nl)