Bij Wet is geregeld dat elke gemeente jaarlijks zorgt voor een blijk van waardering voor mantelzorgers. In Druten bestaat het mantelzorgcompliment uit OVD-bonnen ter waarde van € 150,-Tot en met 2018 was dit compliment beschikbaar voor de Drutense mantelzorger die minimaal drie aaneengesloten maanden en minimaal acht uur per week mantelzorg verleende.

Dit gaat veranderen: vanaf dit jaar wordt het mantelzorgcompliment verstrekt aan diegene die mantelzorg ontvangt in plaats van aan diegene die mantelzorg verleent. De mantelzorger hoeft ook niet meer persé in Druten te wonen.

De mantelzorgontvanger kan een mantelzorgcompliment aanvragen als:

  • de mantelzorgontvanger in de gemeente Druten woont
  • de mantelzorger voor een periode van minimaal 3 maanden voor de mantelzorgontvanger zorgt
  • de mantelzorger voor minimaal gemiddeld 8 uur per week voor de mantelzorgontvanger zorgt.

Het is natuurlijk wel de bedoeling dat diegene die mantelzorg ontvangt met het mantelzorgcompliment zijn/haar mantelzorger(s) bedankt.

Druten sluit hiermee aan bij de landelijke regelgeving.
De OVD-bonnen hebben een waarde van € 150,- Degene die mantelzorg ontvangt kan het bedrag desgewenst verdelen onder meerdere mantelzorgers.

Door op onderstaande buttons te klikken verschijnt het formulier om een mantelzorgcompliment aan te vragen en een brief met informatie.