Op donderdagavond 7 juli, aanvang 19:30 uur, zal er in het wijkgebouw OZO, Urnenveldweg 10 te Wijchen, een bijeenkomst georganiseerd worden met als thema ‘Ontmoeting in Valendries’. Deze avond is ontstaan door vragen van bewoners die MeerVoormekaar ontvangen heeft, waaruit de behoefte aan ontmoeting naar voren kwam. Dit zijn onder andere vragen van alleenstaande ouders, 65-plussers en andere bewoners uit Valendries.

Zowel vanuit de vertegenwoordigers van de OZO, als vanuit MeerVoormekaar willen we deze ontmoetingsactiviteiten gaan opzetten, vanuit de gedachte ‘van, voor en door bewoners’. Op donderdagavond 7 juli  is er een startbijeenkomst om met bewoners uit Valendries de eerste stappen te zetten. De inzet is om te kijken naar welke bewoners hebben hier belang bij en wat is er nodig om tot uitvoering te komen.

Vanaf 19:00 bent je welkom om medebewoners te ontmoeten. Om 19:30 uur starten we met het inhoudelijke deel.

Voor nadere informatie kan u via de mail contact opnemen met a.deboer@meervoormekaar.nl