Ondersteuning Wijkcentra & Dorpshuizen

Wijkcentra en dorpshuizen zijn cruciale plekken waar mensen elkaar, in hun buurt, bij voorkeur dagelijks, kunnen ontmoeten. Dit geldt niet alleen voor ouderen en mensen met een beperking maar voor iedereen uit de wijk of het dorp. De wijkcentra en dorpshuizen gaan de komende jaren een uitgebreidere rol vervullen in het activeren en ontmoeten van mensen.

MeerVoormekaar ondersteunt de besturen bij knelpunten, bestuursaangelegenheden en de nieuwe ontwikkelingen waarmee ze te maken hebben. Ook houden wij besturen op de hoogte van de landelijke trends. Daarnaast bieden wij ondersteuning aan bewoners/gebruikers die zelf een activiteit in een wijkcentrum of dorpshuis willen opzetten.

Contactpersoon

Hans Bussink

h.bussink@meervoormekaar.nl
06 - 39 11 41 35