Door alle corona maatregelingen blijft het afwachten hoe het zich in juni ontwikkelt. We kijken na de zomerperiode juli en augustus wat er in september kan met de digi hulp inloop restaurant de Hof van Maas en Waal Zorggroep. Ook zoeken we mogelijkheden voor de maandelijkse OogCafé Druten bijeenkomst in D’n Bogerd om elkaar weer gezellig te ontmoeten. We komen er op terug.

Mailen kan ook naar seniordigiclub@gmail.com of oogcafedruten@gmail.com
Kijk eens op onze website www.seniordigiclub.nl voor leuke onderwerpen en agenda nieuws.