Veel jongeren willen toch naar buiten, naar vrienden. Kun je ze binnen houden?

Ons advies aan ouders is om kinderen en jongeren zo veel mogelijk binnen te houden. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan en in een aantal gevallen zal het ook niet lukken of is een tussenweg de beste oplossing. We hebben hieronder een aantal tips. Wil je overleg bel dan met Josien Warris 06 39 11 41 34 of mail naar j.warris@meervoormekaar.nl

Tips:

  1. Heb er begrip voor dat hun vrienden heel belangrijk zijn
  2. Bedenk dat jongeren optimistisch zijn als het om hun eigen gezondheid gaat. Jongeren krijgen het toch niet denken ze
  3. Vraag hoe zij er over denken en wat maakt dat zij denken dat ze wel naar buiten kunnen
  4. Praat er rustig over en leg uit wat de risico’s voor anderen zijn, opa’s en oma’s en andere gezinsleden
  5. Geef meer (veel) ruimte voor online contact in games en via sociale media
  6. Ga niet dreigen dat ze er niet meer in komen als ze toch gaan. Dit kun je, vrijwel nooit waarmaken en je moet ze er weer in laten.
  7. Als je overeen komt dat ze wel even naar buiten mogen maak daar dan afspraken over
  8. Laat hen zelf aangeven hoe ze er voor zorgen dat ze niet te dicht in contact met anderen komen
  9. Hanteer in elk geval de regel twee armlengtes afstand tot een ander en niet met grote groepen samen komen.