Het kan gelukkig weer! Het Alzheimer Café Maas en Waal gaat weer beginnen.

In het eerste halfjaar van 2022 staan er 5 themabijeenkomsten op de agenda, die op maandagenavonden gaan plaatsvinden. Het programma is als volgt:

  • 7 februari met thema: Gezond samen eten
  • 7 maart met thema: Communicatie en taal
  • 4 april met thema: Omgaan met veranderd gedrag
  • 2 mei met thema: Langer en comfortabeler thuiswonen
  • 16 juni met thema: Muziek en dementie

Meld je dus snel aan als je aanstaande maandag wil deelnemen!

De avond ziet er als volgt uit:

  • 19.00 - 19.30 uur: Inloop en koffie en thee
  • 19.30 – 20.00 uur: Interview met deskundige
  • 20.00 – 20.30 uur: Pauze
  • 20.30 – 21.00 uur: Gelegenheid om vragen te stellen en te discussiëren
  • 21.00 – 21.30 uur: Napraten met een drankje

Je kunt de bijeenkomst bijwonen, nadat je je hebt aangemeld. De QR-code is verplicht en er wordt verwacht dat je een mondkapje draagt als je je verplaatst in de ruimte. De toegang is gratis.

De locatie van het Alzheimer café is: Mamre (naast het kerkje van de Protestantse gemeente), Kattenburg 59 in Druten.

AANMELDEN EN INFORMATIE OPVRAGEN, DAT KAN VIA EMAIL OF TELEFONISCH:

Bel Jessie Reulen op telefoonnummer: 06-83796310 of stuur hem een email op: ac.maasenwaal@alzheimervrijwilligers.nl

Download deze link voor algemene informatie: Over Alzheimer