NIEUWS VAN DE GEMEENTE WIJCHEN EN DRUTEN

Zoals iedereen weet zijn de energieprijzen fors gestegen. Dit raakt in het bijzonder ook huishoudens met een laag inkomen. Het college van Wijchen en Druten besloten om voor deze huishoudens een energietoeslag van eenmalig € 800,- beschikbaar te stellen.

Het overgrote deel van doelgroep zal deze toeslag vóór 24 april a.s. automatisch op zijn rekening ontvangen. Huishoudens met een laag inkomen, die de gemeente niet kent, kunnen vanaf 25 april een aanvraag indienen. Lees er meer over via deze onderstaande link; Wijchen Energietoeslag en Druten Energietoeslag

Ken je mensen die voor deze tegemoetkoming in aanmerking komen? Vertel ze over deze regeling, zodat iedereen het tijdig aan kan vragen.