Partnerbijeenkomst Niet Aangeboren Hersenletsel

Om de maand is er op de tweede woensdagavond voor inwoners met een partner die NAH heeft, een bijeenkomst. Als thema heeft de bijeenkomst van april ‘Leven met je partner vóór en na NAH, een puzzeltocht na breuk in de levenslijn.’ De bijeenkomst richt zich op het delen van ervaringen, het bieden van een luisterend oor, gehoord worden, advies geven en steun bieden aan elkaar. De bijeenkomst van april vindt plaats op woensdagavond 13 april 2022 bij MeerVoormekaar, ’t Mozaïek, Campuslaan 6 te Wijchen. We starten om 19:30 tot uiterlijk 21:30 uur. Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden

Voor opgave en inlichtingen: mail a.deboer@meevoormekaar.nl of bel 06-39114136

Flyer Bijeenkomst voor mensen met een partner met NAH