Belastinginvullers van MeerVoormekaar Wijchen kunnen je helpen bij het doen van aangifte Inkomstenbelasting 2021 en het eventueel aanvragen of wijzigen van toeslagen.

Elke inwoner met een inkomen tot ± € 35.000,- per jaar (voor een echtpaar is dat € 50.000,-) en een vermogen beneden de heffingsvrijstelling van box 3 komt voor deze hulp in aanmerking. Het moet hierbij wel om een eenvoudige aangifte gaan.

Ontving je vorig jaar al hulp bij het invullen van de belastingaangifte, dan verloopt het contact via de vertrouwde hulp.

Ontving je niet eerder hulp, dan kun je contact opnemen met de coördinator Hent Hopman: hopmanhent@gmail.com 0487 531249 of met MeerVoormekaar: l.vandennieuwenhuijzen@meervoormekaar.nl 024-6418459

Voor het invullen van de aangifte wordt een onkostenvergoeding gevraagd van  € 5,- per aangifte.