Wijchen.Elk jaar weer stuurt de Belastingdienst een bericht dat de aangifte moet worden gedaan.
De meeste mensen doen of regelen de aangifte zelf. Jaarlijks maken ook veel mensen gebruik van de service die belasting-invulhulpen bieden. Dat kan ook dit jaar!

Het Kringberaad Seniorenverenigingen (voorheen de KBO’s van Bergharen/Hernen/Leur, Batenburg en Alverna) en MeerVoormekaar hebben de krachten gebundeld. Met alle gezamenlijke kennis en ervaring kunnen nog meer inwoners van de gemeente Wijchen ondersteuning krijgen.
Elke inwoner met een inkomen tot ± € 35.000,- per jaar (voor een paar is dat € 50.000,-) kan een afspraak maken voor hulp bij de belastingaangifte.

De belastingplichtige vult samen met een getrainde vrijwilliger de aangifte in. Als het even kan dezelfde vrijwilliger als in eerdere jaren. Natuurlijk blijft iedereen altijd zelf verantwoordelijk voor de eigen aangifte. Voor reiskosten en andere kosten wordt een eigen bijdrage gevraagd van €5,- per aangifte.

De corona-maatregelen worden ook hier in acht genomen
Per aangifte wordt gekeken of de hulp online kan, bij de mensen thuis of dat een andere plek gevonden moeten worden. Het tekenen en verzenden van de aangifte doet de vrijwilliger natuurlijk niet. In sommige gevallen kan een machtiging worden afgegeven.

Informatie en contact

Voor informatie en het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de coördinator Hent Hopman, via hopmanhent@gmail.com of 0487 531 249 of met MeerVoormekaar, bij l.vandennieuwenhuijzen@meervoormekaar.nl of bel naar 024-6418459 .