De mantelzorg koffie ochtenden zijn maandelijks op de donderdagochtend van 10.00-12.00 uur, in de Bogerd te Druten.
In juli en augustus zijn geen bijeenkomsten.

Je hoeft je niet aan te melden. Voor meer informatie kun je een mail sturen naar m.vanswaay@meervoormekaar.nl

Het jaarprogramma voor de mantelzorg contact ochtenden in Druten is:

18-1      workshop “Bordje Vol”

22-2      creatieve ochtend

21-3      Adviesraad Sociaal Domein

18-4      Valpreventie

16-5      Workshop “Klein Geluk voor de Mantelzorger”

13-6      Naar de moestuin in de Heemtuin

19-9      Verwenochtend in samenwerking met leerlingen van Pax Christi College

17-10    Yoga     

9-11      Viering van de Dag van de Mantelzorg

21-11    Informatie over mantelzorg vervanging  respijtzorg ‘De Brug’

12-12    Bloemschikken Kerst

  • Voorlopig programma. Er kan om organisatorische redenen van het programma afgeweken worden.