Wijkcentra en dorpshuizen

Wijkcentra en dorpshuizen zijn cruciale plekken waar mensen elkaar, in hun buurt, bij voorkeur dagelijks kunnen ontmoeten. Dit geldt bij uitstek voor ouderen en mensen met een beperking.

De wijkcentra en dorpshuizen zullen de komende jaren een uitgebreidere rol gaan vervullen in het activeren en ontmoeten van mensen. Vanuit de WMO komt de vraag naar meer opvang en dagbesteding in de (directe) omgeving.

MeerVoormekaar heeft een actieve rol in het vernieuwen en versterken van de gemeenschapsaccommodaties.

Ondersteuning

MeerVoormekaar biedt vraaggericht ondersteuning aan besturen van gemeenschapsaccommodaties wat betreft knelpunten en nieuwe ontwikkelingen waarmee de besturen te maken hebben. Wij houden besturen op de hoogte van de landelijke ontwikkelingen en daar waar nodig ondersteunen we ze in het anticiperen op deze ontwikkelingen. Tevens bieden wij ruimte aan initiatieven van bewoners en stimuleren en faciliteren deze.

Activiteiten en ontmoeting

Vormen van inloop en ontmoeting zijn er in overvloed op diverse locaties in Wijchen en Druten. Actieve wijk- en dorpsaccommodaties en parochies met bijvoorbeeld een groot aantal eetpunten, wijkverenigingen of KBO’s die activiteiten organiseren.

Tegelijkertijd vraagt de inloop- en ontmoetingsfunctie van gemeenschapsaccommodaties om modernisering, MeerVoormekaar denkt en doet hier actief in mee. Gezamenlijk willen we mensen bereiken die, tot op heden, geen gebruik van voorzieningen en activiteiten maakten. Tevens leggen wij in de keten van ontmoeten naar zorg méér de nadruk op buurtnetwerken en nieuwe creatieve vormen, waarbij de verbinding met bewoners en vrijwilligers van groot belang is.

In de diversiteit van inloop- en ontmoetingsactiviteiten zijn de grenzen tussen inloop/ontmoeting (veelal begeleid door vrijwilligers) en dagbegeleiding (met -beperkte- professionele ondersteuning) soms vaag, er is dan sprake van een overlap.

Voor passende dagbesteding, zie ook verder onder de kop: Dagbesteding.