Sociale kaart Wijchen

De sociale kaart  is veranderd. Deze heet nu Wijchen Wie Wat Waar.

U vindt de vernieuwde sociale kaart bij: www.wijchenwiewatwaar.nl.

De sociale kaart van Wijchen helpt u om organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg te vinden. Ook sportclubs, muziekverenigingen en activiteiten van wijkcentra zijn erin te vinden. Mocht u een activiteit of organisatie missen in de sociale kaart, of mochten er onjuiste gegevens in staan, bel dan met MeerVoormekaar (024-641 84 59) of mail naar: m.borgonjen@meervoormekaar.nl