Ontmoeting in de buurt

Wij bieden ruimte aan initiatieven van bewoners en stimuleren en faciliteren deze. Samen met vitale burgers, vrijwilligersorganisaties en wijkbewoners wordt invulling gegeven aan activiteiten, waarbij ook bewoners met een ondersteuningsbehoefte worden gestimuleerd hun mogelijkheden aan te boren en hun eigen kracht aan te spreken.

Wij doen Mee(r) in Wijchen

Met ‘koffiemomenten’ organiseren wij ontmoeting met bewoners in de buurt en ondersteuning van initiatieven voortkomend uit het project. Regelmatig zijn bij deze ‘koffiemomenten’ ook partnerorganisaties als Talis en de politie aanwezig.

BuurtWhatsApp-groepen

In het project ‘Wijchen Waakt’ hebben we een toolkit ontwikkeld waarin bewoners informatie kunnen vinden over het vergroten van de veiligheid in hun eigen buurt of wijk. Specifieke aandacht hierin is voor de BuurtWhatsApp-groepen. MeerVoormekaar fungeert als contactpersoon voor vragen over de BuurtWhatsApp-groepen, heeft contact met de beheerders van de groepen en is schakel tussen de groepen, gemeente en politie. Meer informatie en alle BuurtWhatsApp-groepen staat op de website van WijWijchen.nl.