Wijk en buurt

MeerVoormekaar heeft hart voor de lokale samenleving en is ook het vertrouwde gezicht in wijk en buurt. ‘Verbinden’ in de buurt is voor MEER een sleutelwoord: verbinding tussen bewoners, tussen organisaties, tussen projecten… Naast het initiëren en ondersteunen van nieuwe initiatieven blijft de ondersteuning van bestaande organisaties en netwerken van groot belang.