Mantelzorgondersteuning

Mensen blijven langer zelfstandig wonen. Dat betekent ook dat de complexiteit van de zorg voor hen die nog thuis wonen, toeneemt. De druk op de mantelzorger neemt toe. Zijn/haar taak wordt zwaarder en dat maakt een ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers extra belangrijk. MeerVoormekaar biedt diverse individuele en collectieve van ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers:

Mantelzorgwijzer

In Wijchen werken MeerVoormekaar en Vraagwijzer samen in ‘de mantelzorgwijzer’. Er wordt een jaarlijks programma van activiteiten georganiseerd op het gebied van mantelzorg.

Mantelzorgcompliment 2017, Druten

Mantelzorgers zijn belangrijk! De gemeente Druten waardeert haar mantelzorgers. Maar mensen die mantelzorg ontvangen, waarderen dat nog veel meer. Bent u mantelzorger of wilt u uw mantelzorger bedanken? Dan kunt u middels dit formulier het Mantelzorgcompliment 2017 aanvragen. De gemeente Druten heeft er voor gekozen om aan de mantelzorgers binnen haar gemeente voor het jaar 2017 €150,- aan OVD-bonnen als Mantelzorgcompliment te overhandigen.

formulier aanvragen mantelzorgcompliment 2017

Bezoek en Opvangservice BOS project

Respijtzorg ter ondersteuning van langdurig zieken en dementerenden in de thuissituatie. Speciaal opgeleide vrijwilligers kunnen een aantal uren per week de zorg van de vaste verzorgers (partners, kinderen of bekenden) overnemen. Het gaat om licht verzorgende handelingen (bijvoorbeeld een boterham smeren, iemand naar bed helpen), gezelschap houden, een wandeling maken, een spelletje doen. Hierdoor wordt de mantelzorger in staat gesteld om even iets voor zichzelf te doen en contacten te onderhouden buitenshuis.

Incidentele en acute mantelzorgondersteuning

Incidenteel of in acute situaties bieden van mantelzorgondersteuning. Voorbeelden van deze situaties zijn: vakantie, begrafenis of ziekte van de mantelzorger. De ondersteuning richt zich op alle doelgroepen, ongeacht leeftijd. Het bieden van bezoek en opvang en het overnemen van de zorg gedurende enkele uren of een dagdeel. Licht verzorgende handelingen (bijvoorbeeld een boterham smeren, iemand naar bed helpen), gezelschap houden, een wandeling maken, spelletje doen.

Ontmoetingscafé voor mantelzorgers

Enkele keren per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor mantelzorgers, steeds met een wisselend thema.

Verwenochtend voor mantelzorgers

Jaarlijks wordt er een verwenochtend georganiseerd voor mantelzorgers ter gelegenheid van de dag van de mantelzorg.

Dementiecafé

Het Dementiecafé Wijchen is bedoeld voor dementerenden, mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en andere belangstellenden. Met wisselende sprekers over een thema in relatie tot dementie.