Vluchtelingen

Een belangrijke samenwerkingspartner is VluchtelingenWerk Oost Nederland,zij zetten zich in voor asielzoekers, vluchtelingen en andere nieuwkomers.

De belangrijkste werkzaamheden zijn: ondersteuning bij de asielprocedure, taalmaatjes (individuele taalondersteuning), wegwijs maken in de lokale en Nederlandse samenleving, informatie- en advies en ondersteuning bij inburgering.

Samen met VWON zet MeerVoormekaar zich in voor de integratie en participatie van vluchtelingen en nieuwkomers in Druten en Wijchen.

Steunpunt vluchtelingenwerk

Het steunpunt vluchtelingenwerk biedt maatschappelijke ondersteuning en begeleiding aan statushouders die zich in de gemeente vestigen.
20 vrijwilligers van MeerVoormekaar zijn actief bij het steunpunt in Druten. Zij ondersteunen en begeleiden de mensen tijdens de huisvesting periode en bieden ondersteuning tijdens het proces van integratie en participatie. Het steunpunt vluchtelingenwerk biedt praktische informatie en ondersteuning bij administratie en huisvesting.

De spreekuren worden tweemaal per week verzorgd door vrijwilligers en de consulent van het vluchtelingenwerk.

Het spreekuur in Druten is op dinsdag van 12.00 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 13.00 uur tot 16.00 uur in d’n Bogerd.

In Wijchen wordt het spreekuur verzorgd door onze netwerkpartner VWON in ’t Mozaïek op maandag van 10.00 tot 12.00 uur en woensdag van 13.00 tot 16.00 uur.

vluchtelingenwerk