Sociaal (Wijk) Team

Het Sociaal (Wijk) Team biedt advies, hulp en ondersteuning aan bewoners op het gebied van welzijn en zorg. Het is een team van professionals die helpen met zoeken naar oplossingen passend bij uw situatie. Denk daarbij aan vragen over lichamelijke of geestelijke beperkingen, eenzaamheid, zelfstandig wonen of opvoeding van kinderen.

Zorg- en hulpverleners van verschillende organisaties bundelen hun krachten in het Sociaal (Wijk) Team.  Zoals een medewerker van MEE Gelderse Poort, wijkverpleegkundige van zorggroep Maas & Waal en ZZG zorggroep, maatschappelijk werk NIM, consulenten van MeerVoormekaar en de zorgconsulenten van de gemeente. Waar nodig kunnen zij professionele hulp inzetten, want zij regelen ook de toegang tot ondersteuning en zorg.

MeerVoormekaar brengt de ‘welzijnskant’ in bij het oplossen van het probleem, heeft contact met de buurt en zet het eigen netwerk in.

De ondersteuning hoeft niet altijd van de gemeente te komen, maar kan ook van iemand uit uw omgeving of van een vrijwilliger komen.

Wilt u zelf een bijdrage leveren? Misschien omdat u een goed idee hebt voor uw buurt. Of zelf medebewoners wilt ondersteunen of graag vrijwilligerswerk wilt doen. Ook dan bent u van harte welkom bij het Sociaal (Wijk) Team.

Sociaal Team Druten

Bij het Sociaal Team Druten kunt u terecht met vragen op het gebied van Wonen, Zorg, Welzijn, Jeugd of Werk & Inkomen. In Druten kunt u op afspraak terecht bij de medewerkers van het Sociaal Team.

Kijk voor meer informatie op www.druten.nl/inwoners-ondernemers/sociaal-team

Sociaal Wijk Team Wijchen

In de gemeente Wijchen hebben de Sociale Wijk Teams ook inlooppunten in ’t Mozaïek en het Noorderlicht.

Wijkteam noord voor Wijchen boven de spoorlijn en de dorpen Hernen, Leur, Batenburg en Bergharen.

Wijkteam zuid voor Wijchen onder de spoorlijn en de dorpen Alverna, Balgoy en Niftrik.

Kijk voor meer informatie op www.sociaalwijkteamwijchen.nl.