Privacy & Klachten

Privacy protocol

Het is vanzelfsprekend dat wij zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Ons privacy protocol is gebaseerd op de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Klachtencommissie

Klanten van MeerVoormekaar hebben de mogelijkheid om een officiële klacht in te dienen. Het kan gaan om een klacht over een voorziening of activiteit, maar er is ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen over de werkwijze van een beroepskracht, stagiair of vrijwilliger.

Een onafhankelijke klachtencommissie via de NIM beoordeelt volgens een vastgestelde procedure of de klacht terecht is, en adviseert zo nodig de Raad van Toezicht van MeerVoormekaar om maatregelen te treffen.