Organisatie

Wat doen we?

We spelen proactief in op signalen, vragen en eisen vanuit de samenleving.

Wij verbinden individuele en collectieve behoeften van bewoners aan algemene voorzieningen, groepsaanbod en individuele ondersteuning. Dit uit zich in een uitgebreid en samenhangend aanbod van diensten en activiteiten, waaraan jong en oud kan deelnemen en waarbij men elkaar kan ontmoeten.

Een aantal diensten en activiteiten die u op deze website aantreft vindt alleen in Wijchen plaats, anderen alleen in Druten. Voor de leesbaarheid hebben we dit niet bij iedere activiteit specifiek benoemd.

Wilt u meer informatie over een activiteit, neem dan gerust contact met ons op.

We dragen bij aan zelfredzaamheid, participatie en verbondenheid. De vraag van de bewoner staat altijd centraal. Wij staan klaar voor alle inwoners van Druten en Wijchen, waarbij de eigen kracht van bewoners een centrale rol speelt:

  • eigen mogelijkheden en talenten laten ontwikkelen, zodat zij die kunnen inzetten voor henzelf en anderen
  • initiatieven (laten) ontwikkelen met inzet van eigen verantwoordelijkheid, kracht en netwerken
  • (tijdelijke) ondersteuning
  • individuele en collectieve) vragen en antwoorden samenbrengen

Op deze website vindt u informatie over ons uitgebreide aanbod van diensten en activiteiten. Voor actueel nieuws over activiteiten en evenementen, zie onze Facebookpagina’s:

 

Wie zijn we?

Wij zijn professionele, energieke en creatieve verbinders die, samen met vrijwilligers en partnerorganisaties, bijdragen aan algemene voorzieningen, groepsaanbod en individuele ondersteuning, afgestemd op de behoefte van de bewoner.

Medewerkers

Bij MeerVoormekaar werken 37 beroepskrachten, veelal op parttime basis. Zij worden bijgestaan door een grote groep betrokken en deskundige vrijwilligers. Vrijwilligers zijn belangrijk voor de organisatie bij het realiseren en uitvoeren van projecten, zij doen dat doorgaans met veel passie. Daarnaast vormen zij ook een sociale binding met de lokale samenleving.

Onze medewerkers in alfabetische volgorde:

Anton de Boer Sociaal Wijkteam Wijchen

Marleen Borgonjen  Samenlevingsopbouw Wijchen

Maartje Bugter  Vluchtelingenwerk Druten

Carla van den Braak  Personeel & Organisatie

Hans Bussink  Samenlevingsopbouw / Sociaal Wijk Team Wijchen

Odette van der Donk  Ondersteuning Welzijn / Plusbus Druten

Yvonne Duijndam  Samenlevingsopbouw / Sociaal Wijk Team Wijchen

Jeanny Evers  Vrijwilligerswerk Druten en Wijchen

Ronald van Goethem  Jongerenwerk / Sociaal Team Druten

Milou Goijarts  Dagbesteding Druten

Masha Gromova  Jongerenwerk Wijchen

Bert de Haas  Actief Maas en Waal

Rosalie Hensen  Jongeren-beheerder

Monique Hoeijmakers  Communicatiemedewerker

Monique Hoogakker  Buurtbemiddeling Wijchen

Ingrid Jansen  Dagbesteding Druten

Gertie Janssen  Dagbesteding Druten

Fidan Kenan  Intermediair Sociaal Team Druten

Germa Lagarde  Servicebureau

Thea van Lotringen  Servicebureau

Leonie van den Nieuwenhuijzen  Ondersteuning Welzijn / opStap vervoer Wijchen

Annette Nijhuis  Directeur

Bart Reijbroek Vrijwilligerssteunpunt

Daniëlle Sanders  Servicebureau / opStap vervoer Wijchen

Helen Scholten  Vluchtelingenwerk Druten / Sociaal Team Druten

Ruud Schouten  Beleidsadvisering

Mariëlle van Swaaij  Coördinator Dagbesteding / Samenlevingsopbouw Druten

Jeannette van Thiel  OpStap vervoer Wijchen

Frank Thijssen  Jongerenwerk / Samenlevingsopbouw

Etienne van Trigt  Jongerenwerk Druten en Wijchen

Janneke Verbeeten Dagbesteding Druten

Kea van der Vinne  Jongerenwerk Druten en Wijchen

Josien Warris  Jongerenwerk / Opvoeding Wijchen

Mieke Wijnand  Dagbesteding Deest

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt (intern) toezicht en geeft advies aan de directeur/bestuurder. De Raad van Toezicht is samengesteld uit mensen met aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten, netwerkcontacten en voor de organisatie bruikbare deskundigheid op het gebied van financieel economische zaken, personeel- en organisatie kwesties, juridische aangelegenheden e.d. De huidige Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

Han Bekkers  voorzitter

Bard Evers

Stan van Haaren

Evy van Hemmen-Geerdinck

Annelies Megens

Stages

Wij investeren onze vakkennis, vaardigheden en aandacht ook graag in nieuwe talenten op MBO en HBO niveau. Neem voor stagemogelijkheden contact met ons op. Wij zijn een Calibris erkend leerbedrijf.