Klussendienst

Bewoners met een fysieke beperking en een laag inkomen, geen of beperkt sociaal netwerk kunnen een beroep doen op de klussendienst. Zij kunnen zich telefonisch aanmelden bij het Servicebureau van MeerVoormekaar.

Het gaat om kleine klussen in en rondom huis en tuin. Alle aanvragen worden gescreend. De klussen worden door de vrijwilligers van de klussendienst deskundig uitgevoerd.