Bezoek en opvang service

Ter ondersteuning van langdurig zieken en dementerenden in de thuissituatie kunnen speciaal opgeleide vrijwilligers een aantal uren per week de zorg overnemen van de vaste verzorgers (partners, kinderen of bekenden).

Het gaat om licht verzorgende handelingen (bijvoorbeeld een boterham smeren, iemand naar bed helpen), gezelschap houden, een wandeling maken, een spelletje doen. Hierdoor wordt de mantelzorger in staat gesteld om even iets voor zichzelf te doen en contacten te onderhouden buitenshuis.