Hulpdiensten

MeerVoormekaar levert diverse diensten voor ouderen en mensen met een beperking of ondersteuningsbehoefte, die het behoud en vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid tot doel hebben.  Veel van deze diensten kunnen plaatsvinden dankzij de inzet van vrijwilligers en zijn praktisch van aard.