Eenzaamheid

Eenzaamheid komt helaas onder alle leeftijden voor.

De activiteiten van MeerVoormekaar op het terrein van participatie en activering dragen ook bij aan het voorkomen en bestrijden van isolement en eenzaamheid.

In Wijchen is een kerngroep eenzaamheid waarin verschillende organisaties (MeerVoormekaar, gemeente, LuciVer, ZZGzorggroep, vrijwilligers, sociaal wijkteam) samenwerken in het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid.

Er is een signaleringskaart samengesteld waarop diverse signalen van eenzaamheid staan beschreven en welke risicofactoren er zijn. Ook is er een Meldpunt Eenzaamheid: gelden voor u of voor een ander persoon meerdere signalen of maakt u zich zorgen over een ander, neem dan contact op met het meldpunt eenzaamheid, dat ondergebracht is bij MeerVoormekaar. Samen met u ondernemen zij actie of verwijzen door.

Netwerkcoaches

Een vrijwillige netwerkcoach ondersteunt mensen in het opbouwen of uitbreiden van het netwerk. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de aanvrager, kan samen gewerkt worden aan versterking van het sociale netwerk, het ontwikkelen van diverse vaardigheden, aanpassing van verwachtingen en toeleiding naar vrijwilligerswerk.