Dementie

Vanuit het brede project ‘Goed wonen met dementie in de gemeente Wijchen’ is een aantal onderdelen structureel geborgd bij MeerVoormekaar. We streven, samen met partners in het dementienetwerk, naar een gemeente waarin mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk kunnen blijven participeren en waarin zij zich veilig, vertrouwd en thuis voelen in hun wijk en met respect bejegend worden.

Informatie en advies

De activiteiten rond dementie worden gesteund met een aantal folders waaraan MeerVoormekaar meegewerkt heeft, zoals de Signaleringskaart (een handig hulpmiddel bij vroegsignalering) en de Dementiewijzer (een informatief boekje voor mensen die op de een of andere manier met dementie te maken krijgen). Op de ‘Signaleringskaart dementie’ staat een aantal signalen waarbij mogelijk sprake is van dementie en adressen waar men terecht kan (o.a. bij een meldpunt). De Dementiewijzer bevat uitgebreide informatie, tips, adviezen en belangrijke adressen.

Klik hier voor dementiewijzer-wijchen-2016

Tevens organiseert MeerVoormekaar samen met de samenwerkingspartners van het project ‘Goed wonen met dementie in Wijchen’, voorlichtingsavonden over dementie. Deze avonden zijn speciaal bedoeld voor winkeliers, horeca, ondernemers, (sport)verenigingen en (vrijwilligers)organisaties.

Dementiecafé

MeerVoormekaar en ZZGzorggroep organiseren samen regelmatig het Dementiecafé: interessante thema-avonden over dementie met wisselende gastsprekers.

Het Dementiecafé is bedoeld voor dementerenden, mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en andere belangstellenden.

DemenTalent

We bieden mensen met (beginnende) dementie de mogelijkheid om als vrijwilliger actief te blijven deelnemen aan zinvolle vrijwilligersactiviteiten in de samenleving. Aansluitend bij hun talenten, interesse en mogelijkheden en gefaciliteerd en ondersteund waar nodig.

Deelnemers aan DemenTalent kunnen ondersteuning verwachten van MeerVoormekaar. Wij begeleiden de mensen met dementie naar en in hun vrijwilligerswerk.

Kijk op de website www.dementalent.nl voor meer informatie.

Dementie en bewegen

Samen met partners wordt gewerkt aan het zo lang mogelijk aan het bewegen houden of krijgen van mensen met geheugenproblemen en dementie.

Er is een brochure samengesteld met het aanbod aan beweegactiviteiten die geschikt zijn voor mensen met geheugenproblemen en dementie.

Klik hier voor de brochure brochure-bewegen-en-dementie