Leven en wonen

Participatie, het meedoen aan de samenleving is voor iedereen belangrijk. Mensen willen volwaardig onderdeel zijn van de maatschappij; of het nu gaat om werk of vrijwilligerswerk, het hebben van sociale contacten of het opdoen van vaardigheden. De meeste mensen kunnen dit op eigen kracht, anderen hebben daarbij ondersteuning nodig.

Samen met vrijwilligers(organisaties), vitale wijkbewoners en netwerkpartners biedt MeerVoormekaar praktische en sociale ondersteuning aan bewoners met een ondersteuningsbehoefte, waarbij zij worden gestimuleerd hun mogelijkheden aan te boren en hun eigen kracht aan te spreken.

Veel aandacht gaat uit naar de ondersteuning van kwetsbare ouderen. Praktische ondersteuning in het dagelijks leven en tevens de weg vinden naar hulp en zorg in een complexe samenleving, waar steeds meer via de digitale snelweg gebeurt.