Straatwerk

Het jongerenwerk in de wijken houdt zich voornamelijk bezig met contact leggen met jongeren op straat o.a. door straatwerk en het organiseren van activiteiten op ontmoetingsplekken.

Ruim de helft van de gelegde contacten met jongeren is op verzoek van of na overleg met samenwerkingspartners. Een belangrijk onderdeel is ook het signaleren van overlast door jongeren en het afstemmen van een aanpak met netwerkpartners (wijkorganisatie, buurtbewoners, woningbouwvereniging, politie, school…).

Inbreng van jongerenwerk is vooral gericht op preventie door middel van informatie, advies, het organiseren van activiteiten en eventueel doorverwijzing van jongeren naar hulp en zorg.