Jongeren

Veel jongeren vinden prima de weg in onze samenleving, sommige jongeren vinden niet zo ‘vanzelfsprekend’ die aansluiting. Ook verloopt de communicatie tussen jongeren en volwassenen niet altijd even soepel. Het gedrag van jongeren sluit niet altijd aan op dat wat ‘gangbaar’ wordt gevonden. Voor de jongeren die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het opgroeien is er het jongerenwerk van MeerVoormekaar.

Het jongerenwerk kan een intermediair zijn tussen jongeren en andere groepen en instanties in de samenleving en tijdig en integraal ondersteuning bieden. Daardoor kan soms langdurige zorg worden voorkomen. Om die rol te kunnen spelen is een goed contact met de jongeren nodig. Dat bereikt het jongerenwerk door de jongeren op te zoeken, vindplaats gericht te werken, vroegtijdig te signaleren en actieve inzet te leveren bij problemen en overlastsituaties.

Daarbij is nauwe samenwerking met ouders, binnen het Sociaal Wijk Team, en met partners in zorg, onderwijs en vrijetijdsbesteding onontbeerlijk.