Dagbesteding Gemeente Druten

De Hof

Sociale inloop in De Hof. Dit is de plek waar mensen contacten met elkaar leggen en burgerinitiatieven ontstaan. Burgers worden actief benaderd door buurtgenoten/buurtverbinders om deel te nemen aan activiteiten.

Organisaties (o.a. MEE en RIBW) stimuleren eenzame burgers (ook uit andere buurten) om deel te nemen aan activiteiten in de Hof. Kwetsbare burgers kunnen met vragen bij de sociale inloop terecht. De consulent Dagbesteding van MeerVoormekaar is regelmatig aanwezig om ter plekke vragen te beantwoorden, vraag en aanbod met elkaar te matchen en/of mensen door te verwijzen naar andere instanties.

In de Hof in Druten wordt ook 5 dagen per week passende dagbesteding geboden. Medewerkers van Zorggroep Maas en Waal en MeerVoormekaar werken daarin samen.

Doe Deest

In de gemeente Druten is in Deest, vanuit het burgerinitiatief Doe Deest, een dagbegeleiding voor ouderen gestart in het Klosterhufke, de basisschool.

De dagbegeleiding ouderen is 2 dagen per week geopend (mogelijke uitbreiding is afhankelijk van de vraag en noodzaak).