MeerVoormekaar

Welkom op de website van MeerVoormekaar, dé welzijnsorganisatie voor alle inwoners van Druten en Wijchen.

MeerVoormekaar is bij uitstek een samenwerkingsorganisatie.

De professionals van MeerVoormekaar zetten zich samen met vrijwilligers, bewoners en partnerorganisaties in voor een lokale samenleving waarin mensen zich met elkaar verbonden voelen en op een prettige manier kunnen leven. We willen dat iedereen kan (blijven) deelnemen aan een samenleving die steeds complexer wordt en steeds meer vraagt van de zelfredzaamheid van mensen. Wij zijn er juist ook wanneer mensen even een steuntje in de rug kunnen gebruiken, als welzijn en zorg hand in hand gaan.


Bindkracht10, MeerVoormekaar, Perspectief, Sterker sociaal werk en SWOA zoeken
lid klachtencommissie

Vacature lid klachtencommissie 2018


Geerts en Partners zoekt in opdracht van MeerVoormekaar

twee leden voor de Raad van Toezicht

werving leden RvT